Spread the love

Berberowie inaczej Berberzy to rdzenna ludność północnej Afryki i Sahary, istnieje  kilka grup Berberów zamieszkujących góry Rif (północne Maroko), góry Atlasu Średniego, Atlasu Wysokiego , Kabylowie na wybrzeżu Morza Śródziemnego  i Tuaregowie na środkowej Saharze. Nazwa Berber pochodzi od łacińskiego barbarus – barbarzyńca.