Spread the love

Czym jest buddyzm? Buddyzm zaczął się od Buddy…

Budda czyli ten, który się przebudził. Przebudził się po to by ujrzeć czym jest rzeczywistość. Tytuł ten nadano Siddharthcie Gautama, urodzonemu 2500 lat temu. Nie uważał się za Boga i sami buddyści też go za takiego nie uważają. Był człowiekiem, który osiągnął Oświecenie, czyli zgłębił znaczenie życia w całej jego pełni. Buddyzm postrzega życie jako proces nieustannych zmian. Praktyki buddyjskie starają się ten fakt wykorzystać tak abyśmy mogli  zmieniać się na lepsze. Jeśli chcemy się zmienić, musimy zacząć od naszego umysłu i stąd właśnie tyle w buddyzmie metod do pracy nad nim. Najważniejszą z nich jest medytacja, dzięki której możemy rozwijać w sobie coraz pozytywniejsze stany umysłu. Celem jest spokój, koncentracja, świadomość i życzliwość.

Buddyści nie „misjonują”, nie zmuszają innych do nawrócenia się. Starają  się  udostępnić buddyjskie nauki wszystkim zainteresowanym – ci zaś mogą z nich czerpać tyle, ile zechcą.