Spread the love

Sanskryckie słowo „Kalaczakra” znaczy „krąg czasu”- odnosi się do cykli przyrody i życia człowieka, cykli powstawania i zanikania całych wrzechświatów. Tantra Kalaczakry obejmuje liczne traktaty dotyczące nie tylko filozofii, medytacji i jogi, ale również kosmologii, astrologii i medycyny, ukazując wzajemne powiązania istot ludzkich z wrzechświatem oraz metod osiągnięcia  harmonii między ciałem a umysłem.