Spread the love

Znaczy dosłownie „centrum i to, co wokół”.
Używa się tego terminu w różnych znaczeniach. Najczęściej określenie „mandala” stosuje się w odniesieniu do czystych mandal, to znaczy mandal Buddów. W praktykach wadżrajany obiekt medytacji często stanowi mandala, w której centrum znajduje się główny Budda, otoczony innymi Buddami i Bodhisattwami. Od imienia centralnego Buddy pochodzi nazwa danej mandali, np. mandala Buddy Medycyny.
Słowo „mandala” odnosi się także do pałacu, w którym rezyduje Budda. Różne elementy pałacu symbolizują 37 właściwości ścieżki Bodhisattwy. Ten trójwymiarowy pałac przedstawiany bywa na płaskim diagramie. Taka płaska mandala, namalowana na płótnie lub usypana z kolorowego piasku, stanowi centralną część specjalnego ołtarza (także zwanego mandalą) podczas wielodniowych rytuałów wadżrajany.