Spread the love

Mahamantra, buddyjska, sześciosylabowa mantra, która jest „matką” wszystkich mantr.

Ma ogromną moc, jest to święta formuła Avalokiteśwary – Bodhisattwy Współczucia.  Szczere  wymawianie tej mantry nie tylko niesie pomoc wszystkim istotom, ale także zamyka bramy wiodące do przyszłych odrodzeń, w którymś z sześciu światów. Tybetańscy buddyści wierzą iż może wyzwolić niezwykle życzliwe i łaskawe siły a także błogosławieństwo Chenreziga,  będącego wcieleniem współczucia. Dalajlama uważany jest za inkarnację Awalokiteśwary. Literackie tłumaczenie tej mantry OM to “Bądź pozdrowiony, klejnocie w kwiecie lotosu”.