Spread the love

Minerał, odmiana siarczku żelaza, o barwie mosiężno żółtej z zielonym odcieniem i metalicznym połysku, występująca w skałach osadowych, utworach ilastych, w pokładach węgla.