Spread the love

Wszystko widzące Oczy Buddy po jednej stronie z  zawijasem – symbolem sanskryckiej liczby jeden, symbolizującym jedność wszystkich rzeczy – zasadniczego pojęcia Buddyzmu. To symbol, który znajduje się na wszystkich wielkich stupach Nepalu. Powyżej oczu tzw. trzecie oko – symbolizuje nieomylność wiedzy Buddy.