Spread the love

Tymi symbolami ozdabiane są wiejskie domy i szczyty stup w Tybecie i Nepalu.  Symbolizują źródło światła i współistnienie przeciwieństw.