Spread the love

Inaczej węzeł życia, jest to jeden z ośmiu symboli pomyślności buddyzmu. „Niekończący się węzeł”  symbolizuje wszechwiedzący, niczym nie ograniczony  umysł i serce Buddy. Oznacza „brak początku i końca”. Według filozofii buddyzmu życie ludzkie to niekończące się pasmo wcieleń (narodzin i śmierci). Węzeł ten ma przypominać, że gdy zrozumiemy głęboką prawdę dotyczącą egzystencji, zostaniemy wyzwoleni z cyklu narodzin.

Uważany jest również za symbol wiecznej miłości. Mówi się o nim, że „połyka własny ogon”, więc gdy podarujesz go swojemu ukochanemu lub ukochanej nigdy cię nie opuści. Reprezentuje długie wspólne życie, bez rozstań, złamanych serc i cierpień.

Symbole pomyślności reprezentują różne części doskonałego ciała Buddy. Uważa się, że ofiarowanie ich jest szczególnie pomyślne, gdyż stwarza dobrze wróżebne uwarunkowania na przyszłość, przybliża chwilę, kiedy my sami osiągniemy doskonałe ciało Buddy, obdarzone takimi samymi cechami.