Spread the love

Starożytny znak indyjski i tybetański związany z wieloma religiami. Stanowi wizualizację magicznego dźwięku OM, którego siła działania zdolna jest czynić cuda. Jako dźwięk jest jedną z najczęściej spotykanych sylab w mantrach, mimo, że nie oznacza nic konkretnego. OM jest dźwiękiem mistycznym, dostępnym tylko wtajemniczonym. Według hinduistów symbolizuje on Absolut (Brahmę) albo Trójcę (Wisznu, Sziwę i Brahmę). Jako talizman OM jest odpowiedni dla wszystkich. Zapewniać ma wewnętrzną harmonię, spokój umysłu, a przede wszystkim kontakt z Absolutem.